ติดต่อเรา
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
156/56 หมู่ 16 ถนนศิลปสนิท   ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ 043237611


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน