วิสัยทัศน์/ปรัชญาโรงเรียน
มาตรฐานการศึกษาชาติ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.57 KB
มาตรฐานการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 16.86 KB
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่เกี่ยวข้อง
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.06 KB
พันธกิจ ยุทธศาสตร์โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109.6 KB
หมวด พรบ.การศึกษาที่เกี่ยวข้อง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 27.21 KB