โครงการฯ.พ.ศ.2564
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนการงานอาชีพ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49.64 KB
โครงการปรับปรุงห้องประชุมอเนกประสงค์ชั้น 2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.49 KB
โครงการอบรมวิทยาศาสตร์กีฬา (การปฐมพยาบาลนักกีฬา)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.8 KB
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.47 KB
โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬาฟุตซอล
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.66 KB
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬาฟุตบอล
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.42 KB
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะการกีฬา (ฟุตบอล, วอลเลย์บอล, เซปักตะกร้อ, ฟุตซอล) : นายนิธิศ กิจขุนทด
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50.55 KB
โครงการจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์โรงเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 163.96 KB