สำหรับพนักงานจ้าง
บันทึกข้อตกลง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.41 KB
แบบประเมินสำหรับพนักงานจ้าง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.33 KB