คณะผู้บริหาร

นายประสิทธิ์ สมศักดิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายกมลพงษ์ ทองดีนอก
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : ppppp@hotmail.com

ดร.ณภูผา โพธิมา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา