ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ต้อนรับ คุณครูประภัสสร ธรรมวงษ์ ครูนาฏศิลป์ คนใหม่
เช้าวันที่ 16 มิถุนายน 2563 คณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม. ยินดีตอนรับครูนาฏศิลป์. ที่โอนย้ายมาจากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร..
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2563,11:40   อ่าน 286 ครั้ง