ภาพกิจกรรม
ผู้บริหารและคณะครูบุคลากร อบรม การออกแบบแผนการจัดกาเรียนรู้อิงสมรรถนะผู้เรียน (26 มีนาคม 2565)
ผู้อำนวยการประสิทธิ์ สมศักดิ์ นำ คณะครูบุคลากร อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบแผนการจัดกาเรียนรู้อิงสมรรถนะผู้เรียน
โดย วิทยากร  ผศ.ดร.สุวัฒน์  ผาบจันดา ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2565,17:26   อ่าน 426 ครั้ง