ภาพกิจกรรม
แสดงความยินดีในความเจริญก้าวหน้า
ผู้อำนวยประสิทธิ์ สมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม รองผู้อำนวยการ กมลพงษ์ ทองดีนอก รองผู้อำนวยการ ดร.ณภูผา โพธิมา รองผู้อำนวยการอนุวัตร เจือจันทร์ พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินกิจกรรม แสดงความยินดีสำหรับข้าราชการครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะจำนวน 3 ท่าน ได้แก่
#คุณครูจิรยุทธิ์ หล่อยดา วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
#คุณครูมนัสชนก กะไรยะ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
#คุณครูนิลพงษ์ เอกพันธุ์ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2565,14:30   อ่าน 100 ครั้ง