ภาพกิจกรรม
กล่าวอำลา (30 มีนาคม 2564)
ผู้อำนวยการประสิทธิ์ สมศักดิ์ และคณะครู ได้จัดกิจกรมกล่าวลาของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในการเข้ารับตำแหน่งและย้ายสถานศึกษา จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
รองผู้อำนวยการอนุวัตร เจือจันทร์ เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ณ จังหวัดสุรินทร์
คครูกัญจนา จันทะไพร ครู วิทยะฐานะครูเชี่ยวชาญ ไปยัง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
ครูอลิสา พรมจรรย์ บรรจุเข้ารับราชการ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2565,14:53   อ่าน 122 ครั้ง