ภาพกิจกรรม
แสดงความยินดีกับผู้บริหาร และครู เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
ในโอกาสนี้มีบุคลากรโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมเข้ารับจำนวน 3 ท่าน คือ
❤️นายประสิทธิ์ สมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
❤️นายกมลพงษ์ ทองดีนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
❤️ นางศศิธร เขื่อนแก้ว ครูเชี่ยวชาญ
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ปถมาภรณ์มงกุฎไทย(ป.ม.) หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
 
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2565,18:59   อ่าน 140 ครั้ง