ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
นายวรทัศน์. ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิด
นายบุญธรรม โบราณมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม นำผู้บริหารและคณะครู. ต้อนรับ นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และคณะ. มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม การเปิดเรียนในภาคเรียนที่1/2563. 
ซึ่งโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม มีความพร้อมสำหรับการเปิดเทอมใหม่. ในทุกๆด้าน เช่น ด้านระบบคัดกรองนักเรียนและผู้มาติดต่อราชการ การเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ด้านการจัดการเรียนการสอนทั้งระบบออนไลน์และจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน...เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563
 
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2563,12:00   อ่าน 61 ครั้ง