ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันไหว้ครู ประจำปี 2563
นายบุญธรรม โบราณมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เทศบาลนครขอนแก่น เป็นประธาน กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ณ บริเวณห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคาร 3 เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม  2563 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักระลึกถึงพระคุณของครู...
ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่มีส่วนในการดำเนินกิจกรรมวันนี้. ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์.  อย่างมีประสิทธิภาพ
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2563,13:23   อ่าน 47 ครั้ง