ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.สำนักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น และคณะ เป็นวิทยากร เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนแบบใหม่
นายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น และคณะ.  เป็นวิทยากรให้ความรู้และความเข้าใจ เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนแบบใหม่ แก่ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2563,15:05   อ่าน 21 ครั้ง