ห้องเรียนออนไลน์สายชั้นมัธยมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตารางเรียนออนไลน์นักเรียน  ภาคเรียนที่ 2/2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
...................................................................................

 
ห้องเรียนออนไลน์ประจำวิชา          
                                             รายวิชาภาษาไทย                         รายวิชาคณิตศาสตร์
                                             รายวิชาวิทยาศาสตร์                      รายวิชาภาษาอังกฤษ
                                             รายวิชาสังคมศึกษา                       รายวิชาประวัติศาสตร์
 
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2563,10:40   อ่าน 7298 ครั้ง