ห้องเรียนออนไลน์สายชั้นมัธยมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ตารางเรียนออนไลน์นักเรียน  ภาคเรียนที่ 1/2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

.......................................
                                               ห้องเรียนออนไลน์ประจำวิชา          
                                            รายวิชาภาษาไทย                         รายวิชาคณิตศาสตร์
                                             รายวิชาวิทยาศาสตร์                      รายวิชาภาษาอังกฤษ
                                             รายวิชาสังคมศึกษา                       รายวิชาประวัติศาสตร์
 
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2563,10:46   อ่าน 7766 ครั้ง