ห้องเรียนออนไลน์สายชั้นมัธยมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตารางเรียนออนไลน์นักเรียน  ภาคเรียนที่ 2/2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

 .................................................................................................................
ห้องเรียนออนไลน์ประจำวิชา          
                                             รายวิชาภาษาไทย                         รายวิชาคณิตศาสตร์
                                             รายวิชาวิทยาศาสตร์                      รายวิชาภาษาอังกฤษ
                                              รายวิชาสังคมศึกษา                       รายวิชาประวัติศาสตร์

 

 
 
 
 

โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2563,10:46   อ่าน 7551 ครั้ง