ห้องเรียนออนไลน์สายชั้นมัธยมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ตารางเรียนออนไลน์นักเรียน  ภาคเรียนที่ 2/2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
.........................................................................................................................................

    ห้องเรียนออนไลน์ประจำวิชา :   รายวิชาภาษาไทย                                    รายวิชาภาษาอังกฤษ
                                                  รายวิชาคณิตศาสตร์                                  รายวิชาวิทยาศาสตร์
                                                  รายวิชาสังคมศึกษา                                  รายวิชาประวัติศาสตร์
                                                  
                                                  
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2563,10:46   อ่าน 7811 ครั้ง