ห้องเรียนออนไลน์สายชั้นมัธยมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ตารางเรียนออนไลน์นักเรียน  ภาคเรียนที่ 2/2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
..........................................................................................................
   ห้องเรียนออนไลน์ประจำวิชา          
                                             รายวิชาภาษาไทย                         รายวิชาคณิตศาสตร์
                                             รายวิชาวิทยาศาสตร์                      รายวิชาภาษาอังกฤษ
                                             รายวิชาสังคมศึกษา                       รายวิชาประวัติศาสตร์
                                             รายวิชาภาษาจีน                          
 
 

โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2563,10:47   อ่าน 8427 ครั้ง