ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องเรียนออนไลน์สายชั้นประถมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา   2563
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น
      เวลา
วัน
09.00 - 10.00 น. 10.30 -  11.30 น. 11.30 - 12.30 น. 13.00 -  14.00 น.
 
จันทร์
 
 
    พักรับประทานอาหาร  
 
อังคาร
 
 
คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาจีน
 
พุธ
 
 
     
 
พฤหัสบดี
 
 
ภาษาไทย สุขศึกษาและ    พลศึกษา  
 
ศุกร์
 
 
     
ตารางเรียน  ชั้นประถมศึกษาที่    6/1 
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา   2563
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น
   ครูประจำชั้น  นางสาวกมลกัลย์  สตารัตน์
      เวลา
วัน
08.40 – 09.00 น. 09.30 - 10.20 น. 10.20 -  11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 13.00 น. 13.00 -  13.50 น. 13.50 - 14.40 น. 14.40 - 15.30 น.
 
จันทร์
 
 
คณิตศาสตร์
ครูกัญจนา
ภาษาจีน
ครูศุภกานต์
สุขศึกษา
ครูเรืองฤทธิ์
ภาษาไทย
ครูวิลาวัลย์
 
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 
สังคมศึกษา
ครูวุฒิศักดิ์
ดนตรี
ครูประภัสสร
English
ครูกมลกัลย์
 
อังคาร
 
 
             
 
พุธ
 
 
ภาษาญี่ปุ่น
ครูรัตนา
คณิตศาสตร์
ครูกัญจนา
ประวัติศาสตร์
ครูวุฒิศักดิ์
วิทยาศาสตร์
ครูณัฐนันท์
ภาษาไทย
ครูวิลาวัลย์
English
ครูกมลกัลย์
ศิลปะ
ครูณัฐนันท์
 
พฤหัสบดี
 
 
             
 
ศุกร์
 
 
ภาษาไทย
ครูวิลาวัลย์
คณิตศาสตร์
ครูกัญจนา
วิทยาศาสตร์
ครูณัฐนันท์
หน้าที่พลเมือง
ครูวุฒิศักดิ์
วิทยาการคำนวณ
ครูสุภัสสร
การงานอาชีพ
ครูวิลาวัลย์
English
ครูกมลกัลย์
 
 
 
 
 
 
ตารางเรียน  ชั้นประถมศึกษาที่    6/2 
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา   2563
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น
   ครูประจำชั้น  นางวิลาวัลย์  สีละพัฒน์
      เวลา
วัน
08.40 – 09.00 น. 09.30 - 10.20 น. 10.20 -  11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 13.00 น. 13.00 -  13.50 น. 13.50 - 14.40 น. 14.40 - 15.30 น.
 
จันทร์
 
 
ภาษาไทย
ครูวิลาวัลย์
วิทยาศาสตร์
ครูณัฐนันท์
สังคมศึกษา
ครูวุฒิศักดิ์
คณิตศาสตร์
ครูจุฑารัตน์
 
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 
English
ครูกมลกัลย์
ศิลปะ
ครูณัฐนันท์
การงานอาชีพ
ครูวิลาวัลย์
 
อังคาร
 
 
             
 
พุธ
 
 
ภาษาไทย
ครูวิลาวัลย์
สุขศึกษา
ครูเรืองฤทธิ์
English
ครูกมลกัลย์
ประวัติศาสตร์
ครูวุฒิศักดิ์
คณิตศาสตร์
ครูจุฑารัตน์
ภาษาจีน
ครูศุภกานต์
ภาษาญี่ปุ่น
ครูรัตนา
 
พฤหัสบดี
 
 
             
 
ศุกร์
 
 
คณิตศาสตร์
ครูจุฑารัตน์
วิทยาศาสตร์
ครูณัฐนันท์
หน้าที่พลเมือง
ครูวุฒิศักดิ์
English
ครูกมลกัลย์
ภาษาไทย
ครูวิลาวัลย์
วิทยาการคำนวณ
ครูสุภัสสร
ดนตรี
ครูประภัสสร
 
 
 
 
 
 
ตารางเรียน  ชั้นประถมศึกษาที่    6/3 
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา   2563
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น
   ครูประจำชั้น  นางณัฏฐนันท์  นิภาธรกวินศิริ   นางสาวศุภกานต์   จันทะสอน
      เวลา
วัน
08.40 – 09.00 น. 09.30 - 10.20 น. 10.20 -  11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 13.00 น. 13.00 -  13.50 น. 13.50 - 14.40 น. 14.40 - 15.30 น.
 
จันทร์
 
 
วิทยาศาสตร์
ครูณัฐนันท์
คณิตศาสตร์
ครูกัญจนา
English
ครูกมลกัลย์
สังคมศึกษา
ครูวุฒิศักดิ์
 
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 
ศิลปะ
ครูณัฐนันท์
ภาษาไทย
ครูวิลาวัลย์
ภาษาญี่ปุ่น
ครูรัตนา
 
อังคาร
 
 
             
 
พุธ
 
 
English
ครูกมลกัลย์
ภาษาไทย
ครูวิลาวัลย์
คณิตศาสตร์
ครูกัญจนา
ดนตรี
ครูประภัสสร
ประวัติศาสตร์
ครูวุฒิศักดิ์
วิทยาศาสตร์
ครูณัฐนันท์
การงานอาชีพ
ครูวิลาวัลย์
 
พฤหัสบดี
 
 
             
 
ศุกร์
 
 
คณิตศาสตร์
ครูกัญจนา
วิทยาการคำนวณ
ครูสุภัสสร
ภาษาจีน
ครูศุภกานต์
ภาษาไทย
ครูวิลาวัลย์
หน้าที่พลเมือง
ครูวุฒิศักดิ์
English
ครูกมลกัลย์
สุขศึกษา
ครูเรืองฤทธิ์
 

โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2563,10:50   อ่าน 372 ครั้ง