ห้องเรียนออนไลน์สายชั้นประถมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา   2564
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น

      เวลา
วัน
09.00 – 10.00 น. 10.30-11.30 น. 11.30 - 13.00 น. 13.00 - 14.00 น. 14.30 - 15.30 น.
 
จันทร์
คณิตศาสตร์
รูกัญจนา
English
รูกมลกัลย์
 
พักรับประทานอาหารกลางวัน
สังคมศึกษา
รูอำนวย
ศิลปะ ดนตรี
รูประภัสสร
 
อังคาร
ภาษาไทย
รูวิลาวัณย์
วิทยาศาสตร์
รูณัฏฐนันท์
ภาษาญี่ปุ่น
รูรัตนา
ประวัติศาสตร์
ครูกัญจนา
 
พุธ
English
รูกมลกัลย์
คณิตศาสตร์
รูกัญจนา
วิทย์สิ่งแวดล้อม
ครูณัฏฐนันท์
หน้าที่พลเมือง
รูวิลาวัณย์/ครูณัฏฐนันท์
 
พฤหัสบดี
วิทยาศาสตร์
รูณัฏฐนันท์
ภาษาจีน
รูศุภกานต์
การงานอาชีพ
รูวิลาวัณย์
สุขศึกษา
รูบุญโฮม
 
ศุกร์
สังคมศึกษา
รูอำนวย
ภาษาไทย
รูวิลาวัณย์
พลศึกษา
รูบุญโฮม
วิทยาการคำนวณ
รูสุภัสสร
 

โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2563,10:50   อ่าน 8017 ครั้ง