ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องเรียนออนไลน์สายชั้นประถมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา   2563
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น
      เวลา
วัน
09.00 - 10.00 น. 10.30 -  11.30 น. 11.30 - 12.30 น. 13.00 -  14.00 น.
 
จันทร์
 
 
คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา   ภาษาจีน
 
อังคาร
 
 
     
 
พุธ
 
 
ภาษาไทย สุขศึกษาและ    พลศึกษา  
 
พฤหัสบดี
 
 
     
 
ศุกร์
 
 
     
 
ตารางเรียน  ชั้นประถมศึกษาที่    5/1 
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา   2563
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น
   ครูประจำชั้น  นายเรืองฤทธิ์  ธาดา   นางประภาลักษณ์   ตระกูลเสนาธง
      เวลา
วัน
08.40 – 09.00 น. 09.30 - 10.20 น. 10.20 -  11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 13.00 น. 13.00 -  13.50 น. 13.50 - 14.40 น. 14.40 - 15.30 น.
 
จันทร์
 
 
         
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 
     
 
อังคาร
 
 
คณิตศาสตร์
ครูกัญจนา
ภาษาไทย
ครูประภาลักษณ์
English
ครูศศิธร
สังคมศึกษา
ครูอำนวย
วิทยาศาสตร์
ครูเรืองฤทธิ์
ดนตรี
ครูประภัสสร
ภาษาญี่ปุ่น
ครูรัตนา
 
พุธ
 
 
             
 
พฤหัสบดี
 
 
วิทยาศาสตร์
ครูเรืองฤทธิ์
คณิตศาสตร์
ครูกัญจนา
วิทยาการคำนวณ
ครูสุภัสสร
ภาษาไทย
ครูประภาลักษณ์
English
ครูศศิธร
ศิลปะ
ครูณัฐนันท์
สุขศึกษา
ครูเรืองฤทธิ์
 
ศุกร์
 
 
English
ครูศศิธร
การงานอาชีพ
ครูจุฑารัตน์
ประวัติศาสตร์
ครูอำนวย
ภาษาจีน
ครูศุภกานต์
คณิตศาสตร์
ครูกัญจนา
ภาษาไทย
ครูประภาลักษณ์
หน้าที่พลเมือง
ครูอำนวย
 
 
 
 
 
 
ตารางเรียน  ชั้นประถมศึกษาที่    5/2 
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา   2563
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น
   ครูประจำชั้น  นางกัญจนา   จันทะไพร
      เวลา
วัน
08.40 – 09.00 น. 09.30 - 10.20 น. 10.20 -  11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 13.00 น. 13.00 -  13.50 น. 13.50 - 14.40 น. 14.40 - 15.30 น.
 
จันทร์
 
 
         
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 
     
 
อังคาร
 
 
ภาษาไทย
ครูประภาลักษณ์
คณิตศาสตร์
ครูกัญจนา
English
ครูกมลกัลย์
ภาษาญี่ปุ่น
ครูรัตนา
การงานอาชีพ
ครูจุฑารัตน์
สังคมศึกษา
ครูอำนวย
สุขศึกษา
ครูเรืองฤทธิ์
 
พุธ
 
 
             
 
พฤหัสบดี
 
 
คณิตศาสตร์
ครูกัญจนา
วิทยาการคำนวณ
ครูสุภัสสร
ประวัติศาสตร์
ครูอำนวย
วิทยาศาสตร์
ครูเรืองฤทธิ์
ดนตรี
ครูประภัสสร
English
ครูกมลกัลย์
ภาษาไทย
ครูประภาลักษณ์
 
ศุกร์
 
 
English
ครูกมลกัลย์
หน้าที่พลเมือง
ครูอำนวย
ภาษาไทย
ครูประภาลักษณ์
คณิตศาสตร์
ครูกัญจนา
วิทยาศาสตร์
ครูเรืองฤทธิ์
ภาษาจีน
ครูศุภกานต์
ศิลปะ
ครูณัฐนันท์
 
 
 
 
 
 
 
ตารางเรียน  ชั้นประถมศึกษาที่    5/3 
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา   2563
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น
   ครูประจำชั้น  นางสาวจุฑารัตน์  จันโทริ
      เวลา
วัน
08.40 – 09.00 น. 09.30 - 10.20 น. 10.20 -  11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 13.00 น. 13.00 -  13.50 น. 13.50 - 14.40 น. 14.40 - 15.30 น.
 
จันทร์
 
 
         
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 
     
 
อังคาร
 
 
สังคมศึกษา
ครูอำนวย
วิทยาศาสตร์
ครูเรืองฤทธิ์
การงานอาชีพ
ครูจุฑารัตน์
คณิตศาสตร์
ครูกัญจนา
ภาษาญี่ปุ่น
ครูรัตนา
ภาษาไทย
ครูประภาลักษณ์
English
ครูกมลกัลย์
 
พุธ
 
 
             
 
พฤหัสบดี
 
 
English
ครูกมลกัลย์
ประวัติศาสตร์
ครูอำนวย
ภาษาไทย
ครูประภาลักษณ์
คณิตศาสตร์
ครูกัญจนา
สุขศึกษา
ครูเรืองฤทธิ์
วิทยาการคำนวณ
ครูสุภัสสร
ศิลปะ
ครูณัฐนันท์
 
ศุกร์
 
 
ภาษาไทย
ครูประภาลักษณ์
วิทยาศาสตร์
ครูเรืองฤทธิ์
English
ครูกมลกัลย์
ดนตรี
ครูประภัสสร
หน้าที่พลเมือง
ครูอำนวย
คณิตศาสตร์
ครูกัญจนา
ภาษาจีน
ครูศุภกานต์
 

โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2563,10:50   อ่าน 523 ครั้ง