ห้องเรียนออนไลน์สายชั้นประถมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา   2564
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น

      เวลา
วัน
09.00 – 10.00 น. 10.30-11.30 น. 11.30 - 13.00 น. 13.00 - 14.00 น. 14.30 - 15.30 น.
 
จันทร์
ภาษาไทย
รูประภาลักษณ์
สังคมศึกษา
รูอำนวย
 
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ประวัติศาสตร์
รูประภัสสร
วิทยาการคำนวณ
รูสุภัสสร
 
อังคาร
คณิตศาสตร์
รูจุฑารัตน์
English
รูกมลกัลย์
วิทยาศาสตร์
ครูสุธิสา
พลศึกษา
รูบุญโฮม
 
พุธ
วิทยาศาสตร์
ครูสุธิสา
ภาษาไทย
รูประภาลักษณ์
สุขศึกษา
รูศศิธร
การงานอาชีพ
รูสุภัสสร
 
พฤหัสบดี
คณิตศาสตร์
รูจุฑารัตน์
English
รูกมลกัลย์
ภาษาญี่ปุ่น 
ครูรัตนา
หน้าที่พลเมือง
รูสุธิสา
 
ศุกร์
วิทย์สิ่งแวดล้อม
ครูณัฏฐนันท์
สังคมศึกษา
รูอำนวย
ศิลปะ ดนตรี
รูประภัสสร
ภาษาจีน
ครูศุภกานต์
 

โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2563,10:50   อ่าน 7746 ครั้ง