ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องเรียนออนไลน์สายชั้นประถมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา   2563
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น
      เวลา
วัน
09.00 - 10.00 น. 10.30 -  11.30 น. 11.30 - 12.30 น. 13.00 -  14.00 น.
 
จันทร์
 
 
    พักรับประทานอาหาร  
 
อังคาร
 
 
คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาจีน
 
พุธ
 
 
     
 
พฤหัสบดี
 
 
     
 
ศุกร์
 
 
ภาษาไทย สุขศึกษาและ    พลศึกษา  
 ตารางเรียน  ชั้นประถมศึกษาที่    4/1 
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา   2563
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น
   ครูประจำชั้น  นางสาวสุธิสา  มณีวงค์
      เวลา
วัน
08.40 – 09.00 น. 09.30 - 10.20 น. 10.20 -  11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 13.00 น. 13.00 -  13.50 น. 13.50 - 14.40 น. 14.40 - 15.30 น.
 
จันทร์
 
 
คณิตศาสตร์
ครูจุฑารัตน์
สุขศึกษา
ครูบุญโฮม
ภาษาไทย
ครูประภาลักษณ์
การงานอาชีพ
ครูสุภัสสร
 
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 
วิทยาศาสตร์
ครูสุธิสา
ภาษาญี่ปุ่น
ครูรัตนา
English
ครูศศิธร
 
อังคาร
 
 
             
 
พุธ
 
 
วิทยาศาสตร์
ครูสุธิสา
สังคมศึกษา
ครูอำนวย
หน้าที่พลเมือง
ครูสุธิสา
คณิตศาสตร์
ครูจุฑารัตน์
ภาษาไทย
ครูประภาลักษณ์
วิทยาการคำนวณ
ครูสุภัสสร
English
ครูศศิธร
 
พฤหัสบดี
 
 
ภาษาไทย
ครูประภาลักษณ์
ดนตรี
ครูประภัสสร
English
ครูศศิธร
ภาษาจีน
ครูศุภกานต์
คณิตศาสตร์
ครูจุฑารัตน์
ประวัติศาสตร์
ครูอำนวย
ศิลปะ
ครูบุญโฮม
 
ศุกร์
 
 
             
 
 
 
 
 
 
ตารางเรียน  ชั้นประถมศึกษาที่    4/2 
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา   2563
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น
   ครูประจำชั้น  นางสุภัสสร  รุนรักษา
      เวลา
วัน
08.40 – 09.00 น. 09.30 - 10.20 น. 10.20 -  11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 13.00 น. 13.00 -  13.50 น. 13.50 - 14.40 น. 14.40 - 15.30 น.
 
จันทร์
 
 
สังคมศึกษา
ครูอำนวย
วิทยาศาสตร์
ครูสุธิสา
ภาษาไทย
ครูวิลาวัลย์
ภาษาญี่ปุ่น
ครูรัตนา
 
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 
คณิตศาสตร์
ครูจุฑารัตน์
English
ครูศศิธร
สุขศึกษา
ครูบุญโฮม
 
อังคาร
 
 
             
 
พุธ
 
 
คณิตศาสตร์
ครูจุฑารัตน์
English
ครูศศิธร
วิทยาการคำนวณ
ครูสุภัสสร
ภาษาไทย
ครูวิลาวัลย์
ศิลปะ
ครูบุญโฮม
วิทยาศาสตร์
ครูสุธิสา
การงานอาชีพ
ครูสุภัสสร
 
พฤหัสบดี
 
 
หน้าที่พลเมือง
ครูสุธิสา
คณิตศาสตร์
ครูจุฑารัตน์
ดนตรี
ครูประภัสสร
ภาษาไทย
ครูวิลาวัลย์
ภาษาจีน
ครูศุภกานต์
English
ครูศศิธร
ประวัติศาสตร์
ครูอำนวย
 
ศุกร์
 
 
             
 
 
 
 
 
ตารางเรียน  ชั้นประถมศึกษาที่    4/3
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา   2563
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น
   ครูประจำชั้น  นางศศิธร  เขื่อนแก้ว   นายอำนวย  ใดจิ๋ว
      เวลา
วัน
08.40 – 09.00 น. 09.30 - 10.20 น. 10.20 -  11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 13.00 น. 13.00 -  13.50 น. 13.50 - 14.40 น. 14.40 - 15.30 น.
 
จันทร์
 
 
English
ครูศศิธร
คณิตศาสตร์
ครูจุฑารัตน์
ภาษาญี่ปุ่น
ครูรัตนา
หน้าที่พลเมือง
ครูสุธิสา
 
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 
ภาษาไทย
ครูประภาลักษณ์
วิทยาศาสตร์
ครูสุธิสา
สังคมศึกษา
ครูอำนวย
 
อังคาร
 
 
             
 
พุธ
 
 
ประวัติศาสตร์
ครูอำนวย
การงานอาชีพ
ครูสุภัสสร
คณิตศาสตร์
ครูจุฑารัตน์
วิทยาการคำนวณ
ครูสุภัสสร
English
ครูศศิธร
ภาษาไทย
ครูประภาลักษณ์
สุขศึกษา
ครูบุญโฮม
 
พฤหัสบดี
 
 
คณิตศาสตร์
ครูจุฑารัตน์
English
ครูศศิธร
วิทยาศาสตร์
ครูสุธิสา
ศิลปะ
ครูบุญโฮม
ภาษาไทย
ครูประภาลักษณ์
ดนตรี
ครูประภัสสร
ภาษาจีน
ครูศุภกานต์
 
ศุกร์
 
 
             
 

โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2563,10:50   อ่าน 616 ครั้ง