ห้องเรียนออนไลน์สายชั้นประถมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา   2564
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น

      เวลา
วัน
09.00 – 10.00 น. 10.30-11.30 น. 11.30 - 13.00 น. 13.00 - 14.00 น. 14.30 - 15.30 น.
 
จันทร์
คณิตศาสตร์
รูจุฑารัตน์
วิทยาศาสตร์
ครูสุธิสา
 
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การงานอาชีพ
รูสุภัสสร
ภาษาจีน
รูศุภกานต์
 
อังคาร
ภาษาไทย
รูประภาลักษณ์
สังคมศึกษา
รูอำนวย
วิทย์สิ่งแวดล้อม
ครูณัฏฐนันท์
ประวัติศาสตร์
รูศศิธร
 
พุธ
English
รูศศิธร
คณิตศาสตร์
รูจุฑารัตน์
ภาษาญี่ปุ่น
รูรัตนา
สุขศึกษา
ครูศศิธร
 
พฤหัสบดี
วิทยาศาสตร์
ครูสุธิสา
ภาษาไทย
รูประภาลักษณ์
วิทยาการคำนวณ
รูสุภัสสร
ศิลปะ ดนตรี
รูประภัสสร
 
ศุกร์
สังคมศึกษา
รูอำนวย
English
รูศศิธร
หน้าที่พลเมือง
รูสุธิสา
พลศึกษา
รูบุญโฮม
 

โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2563,10:50   อ่าน 7897 ครั้ง