ห้องเรียนออนไลน์สายชั้นประถมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา   2564
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น

      เวลา
วัน
09.00 – 11.00 น. 11.00 - 13.00 น. 13.00 - 14.00 น. 14.30 - 15.30 น.
 
จันทร์
คณิตศาสตร์
รูณัฐารัชต์
 
พักรับประทานอาหารกลางวัน
หน้าที่พลเมือง
ครูณัฐารัชต์
สุขศึกษา
ครูมะลิกา
 
อังคาร
ภาษาไทย
รูทองใส
วิทยาศาสตร์
ครูวารี
ประวัติศาสตร์
ครูทองใส
 
พุธ
English
รูฉวีวรรณ/ครูมะลิกา
ภาษาไทย
รูทองใส
วิทยาการคำนวณ
รูสุภัสสร
 
พฤหัสบดี
คณิตศาสตร์
รูณัฐารัชต์
พลศึกษา
รูบุญโฮม
ภาษาญี่ปุ่น
รูรัตนา
 
ศุกร์
สังคมศึกษา
รูทองใส
ศิลปะ ดนตรี
รูณัฐารัชต์
การงานอาชีพ
รูณัฐารัชต์
 

โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2563,10:50   อ่าน 7466 ครั้ง