ห้องเรียนออนไลน์สายชั้นประถมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา   2564
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น
      เวลา
วัน
09.00 – 11.00 น. 11.00 - 13.00 น. 13.00 - 14.00 น. 14.30 - 15.30 น.
 
จันทร์
ภาษาไทย
รูธนาภา
 
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ภาษาญี่ปุ่น
รูรัตนา
ประวัติศาสตร์
รูธนาภา
 
อังคาร
คณิตศาสตร์
ครูวิภาพร
หน้าที่พลเมือง
ครูวิภาพร
วิทยาการคำนวณ
รูสุภัสสร
 
พุธ
วิทยาศาสตร์
รูวารี
คณิตศาสตร์
ครูวิภาพร
พลศึกษา
ครูบุญโฮม
 
พฤหัสบดี
สังคมศึกษา
รูวารี
ภาษาไทย
รูธนาภา
ศิลปะ ดนตรี
รูวิภาพร
 
ศุกร์
English
รูมะลิกา
การงานอาชีพ
รูวิภาพร
สุขศึกษา
ครูธนาภา
 

โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2563,10:50   อ่าน 7504 ครั้ง