ห้องเรียนออนไลน์สายชั้นประถมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา   2564
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น
      เวลา
วัน
09.00 – 11.00 น. 11.00 - 13.00 น. 13.00 - 14.00 น. 14.30 - 15.30 น.
 
จันทร์
คณิตศาสตร์
รูวันดี/ครูฉวี
 
พักรับประทานอาหารกลางวัน
หน้าที่พลเมือง
ครูรัตนา
วิทยาการคำนวณ
ครูฉวี
 
อังคาร
ภาษาไทย
รูวันดี/ครูฉวี
คณิตศาสตร์
รูวันดี/ครูฉวี
ประวัติศาสตร์
ครูวันดี/ครูฉวี
 
พุธ
English
รูฉวีวรรณ
ภาษาญี่ปุ่น
รูรัตนา
สุขศึกษา
ครูวันดี
 
พฤหัสบดี
วิทยาศาสตร์
รูวารี
การงานอาชีพ
ครูฉวี
ศิลปะ
ครูรัตนา
 
ศุกร์
สังคมศึกษา
ครูวันดี
ภาษาไทย
รูวันดี/ครูฉวี
พลศึกษา
ครูบุญโฮม
 

โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2563,10:50   อ่าน 7647 ครั้ง