อื่นๆ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวสิริยลริยา วศิริอารยา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับวิธีสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2565,16:30   อ่าน 3526 ครั้ง