ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติ
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 65
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เขตปลอดกัญชา
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 65
ประกาศเปิดเรียน ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 65
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ 3)
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 65
ผลงาน ประจำเดือน มีนาคม 2565
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 65
กำหนดการเปิด-ปิดเรียน
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 65
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2564
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 65
ประกาศ เปิดเรียน On-Site ระดับชั้น ป.6 และ ม.3- ม.6
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 65
ประกาศปิดเรียนonsite 18-22 กุมภาพันธ์ 2565
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 65
ประชาสัมพันธ์การเปิดเรียนของนักเรียน ป.6 และ ม.3
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 65
ประชาสัมพันธ์การเปิดเรียน ม.4-6
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 65
ผลงานวิชาการ คุณครูชมพูนุท โนนทนวงษ์ (การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของ van Hiele ที่เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 65
ผลงานวิชาการ คุณครูชมพูนุท โนนทนวงษ์ (การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 65
ประกาศหยุดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2565 และให้เรียนในรูปแบบอื่น จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 65
ประกาศเรียนออนไลน์ 4-15 ม.ค.64 เลื่อนการเปิดชั้นเรียน Onsite ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 65
แนวทางและมาตรการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 64
ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม อายุ 12-18 ปี วันที่ 12 ต.ค.64
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 64
ประกาศหยุดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1-11 ตุลาคม 2564 และให้เรียนในรูปแบบอื่น จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 64
ประกาศหยุดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 16-30 กันยายน 2564 และให้เรียนในรูปแบบอื่น จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 64