ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายศรายุธ
ตำแหน่ง : นักเรียน
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0658613231
อีเมล์ : sarayutgk35@gmail.com
ที่อยู่ :
26หมู่10 ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2557 ชั้นประถมศึกษาปีที่6 ไทยรัฐวิทยา๘๔
2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ไทยรัฐวิทยา๘๔
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ใบงานข้อสอบเคมีเทอม2
2 ใบงานที่2วิชาเคมี
3 ใบงานวิชาเคมี เรื่องการเตรียมสารละลายในความเข็มข้นต่างๆ