สายชั้นอนุบาล

นางอุไรรัตน์ นุริตานนท์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวจุฬารัตน์ เหมือนพันธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
เบอร์โทร : 0989532901

นางสาวพิมพ์รดา มูลไธสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวเดือนเพ็ญ ศรีวงษ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2
เบอร์โทร : 0981285002
อีเมล์ : -