ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นอนุบาล

นางชุดา เรืองแหล่
ครู คศ.3

นางอุไรรัตน์ นุริตานนท์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวอริสา พรมจรรย์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวเดือนเพ็ญ ศรีวงษ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวจุฬารัตน์ เหมือนพันธ์
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1