สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางฉวี บรรดาศักดิ์
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0869419907
อีเมล์ : joley_29@hotmail.com

นางฉวีวรรณ ธรรมแสง
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0898401295
อีเมล์ : chaveewan5395@gmail.com

นางสาววันดี ประแดงปุย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0945416494

นางสาวรัตนา สุดหลักทอง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0867471581