สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นายอำนวย ใดจิ๋ว
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0811172339
อีเมล์ : lui_daichiw@hotmail.com

นางศศิธร เขื่อนแก้ว
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0936829289
อีเมล์ : tnok13@gmail.com

นางสุภัสสร รุนรักษา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
อีเมล์ : sunny_supatsorn@hotmail.com

นางสาวสุธิสา มณีวงค์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0873161224
อีเมล์ : thipza18@gmail.com