สายชั้นมัธยมศึกษาปีีที่ 1

นางสาวปาณิสรา ศรีประมาณ
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีีที่ 1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายมงคล เสมเหลา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวมลฤดี ศรีบุญเรือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 0832694228
อีเมล์ : mondy2803@hotmail.co.th

นางสาวชมพูนุท โนนทวงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0877243520
อีเมล์ : enootba@gmail.com

นางสาวศุภกานต์ จันทะสอน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายศรราม นนทะปัญญา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2