ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

กลวัชร ทวีทรัพย์

ภัคจิรา แจ้งไพร

รุ่งโรจน์ บัวแก้ว

ณัฏฐณิชา บุญอารักษ์
นักเรียน

รัชชานนท์

จีรนันท์ พยัคมะเริง

นนทกร
นักเรียน

รุ่งโรจน์

อัมรินทร์ ชลสินธิ์
นักเรียน

อลงกรณ์ หาญภักดี

ปิยพร

ศศิประภา กะตะศิลา
นักเรียน

ภูมิพัฒน์

ชาญณุวัฒน์

เด็กชาย ทัศธรณ์

กฤษณะ