ถาม-ตอบ (Q&A)
เรื่อง อ่าน ตอบ โพสโดย วันที่
แจ้งมาทำสัญญาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในโรงเรียน(ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (37/0) 39 0 bush 22 ส.ค. 2565,10:46
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในโรงเรียน(ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 78 0 bush 27 มิ.ย. 2565,19:14
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ)จำนวน 16 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๓๐๒/๒๕๖๕ การซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในโรงเรียน(ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ) 89 0 bush 15 มิ.ย. 2565,18:15