ผลงานครู
ชื่อผลงาน : โครงงานวิทยาศาสตร์น้อย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเดือนเพ็ญ ศรีวงษ์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2565,17:32  อ่าน 59 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : sar ปีใหม่
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเดือนเพ็ญ ศรีวงษ์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2565,17:30  อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบงานเกมการศึกษาอนุบาล
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเดือนเพ็ญ ศรีวงษ์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2565,17:30  อ่าน 54 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบงานคณิตศาสตร์อนุบาล
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเดือนเพ็ญ ศรีวงษ์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2565,17:29  อ่าน 65 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บันทึกการเข้าสอนอนุบาล2/2 ครูปีใหม่
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเดือนเพ็ญ ศรีวงษ์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2565,17:26  อ่าน 52 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัยเด็กสมาธิสั้นอนุบาล 64 ครูปีใหม่
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเดือนเพ็ญ ศรีวงษ์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2565,17:26  อ่าน 55 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบวิเคราห์ผู้เรียนรายบุคคลระดับอนุบาล 2/2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเดือนเพ็ญ ศรีวงษ์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2565,17:24  อ่าน 57 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บันทึกดื่มนมอนุบาล
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเดือนเพ็ญ ศรีวงษ์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2565,17:23  อ่าน 109 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บันทึกการแปรงฟัง อนุบาล
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเดือนเพ็ญ ศรีวงษ์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2565,17:22  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบงานตามหน่วยพระเทพ สถานการณ์ โควิด 19 ปี 64
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเดือนเพ็ญ ศรีวงษ์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2565,17:22  อ่าน 54 ครั้ง
รายละเอียด..