ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายวิชาเคมี ม.5 แก๊สและสมบัติของแก๊ส
ชื่ออาจารย์ : นายอนุรุท พรมมี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2563,21:13  อ่าน 11 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ห้องเรียนออนไลน์ รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางกัญจนา จันทะไพร
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2563,15:21  อ่าน 14 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษม.2
ชื่ออาจารย์ : นางแก้วตา โคตรงาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2563,14:11  อ่าน 13 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ห้องเรียนออนไลน์ รายวิชาเพิ่มเติม งานช่างผลิภัณวัสดุท้องถิ่น ม.3
ชื่ออาจารย์ : นายนิธิศ กิจขุนทด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2563,11:11  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ห้องเรียนออนไลน์ วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5
ชื่ออาจารย์ : นายนิธิศ กิจขุนทด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2563,11:10  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ห้องเรียนออนไลน์ วิชาการงานอาชีพ ม.6
ชื่ออาจารย์ : นายนิธิศ กิจขุนทด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2563,08:56  อ่าน 19 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ห้องเรียนออนไลน์ วิชาการงานอาชีพ ม.5
ชื่ออาจารย์ : นายนิธิศ กิจขุนทด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2563,08:55  อ่าน 11 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ห้องเรียนออนไลน์ วิชาการงานอาชีพ ม.4
ชื่ออาจารย์ : นายนิธิศ กิจขุนทด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2563,08:54  อ่าน 16 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ห้องเรียนออนไลน์ วิชาการงานอาชีพ ม.3
ชื่ออาจารย์ : นายนิธิศ กิจขุนทด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2563,08:54  อ่าน 15 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ห้องเรียนออนไลน์ วิชาการงานอาชีพ ม.2
ชื่ออาจารย์ : นายนิธิศ กิจขุนทด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2563,08:53  อ่าน 15 ครั้ง
รายละเอียด..