ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ให้นักเรียนอธิบายสารอินทรีย์ที่ได้จากสิ่งมีชีวิตว่ามีอะไรบ้าง
ชื่ออาจารย์ : ชัยพัฒน์ โคตชมภู
ตำแหน่ง : นักเรียน
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2562,14:54  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สารอินทรีย์
ชื่ออาจารย์ : สุรางคนาง
ตำแหน่ง : นักเรียน
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2562,14:46  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกหัด11.1
ชื่ออาจารย์ : ชัยพัฒน์ โคตชมภู
ตำแหน่ง : นักเรียน
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2562,14:13  อ่าน 6 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกหัด 11.1
ชื่ออาจารย์ : ชัยพัฒน์ โคตชมภู
ตำแหน่ง : นักเรียน
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2562,14:12  อ่าน 3 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สูตรโครงสร้าง​ลิวอิสโครงสร้างแบบย่อโครงสร้าง​แบบเส้นและมุม
ชื่ออาจารย์ : วีรพล ชาทิพย์​ (วีรดา)​
ตำแหน่ง : นักเรียน
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2562,14:09  อ่าน 1 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อธิบายสารอินทรีย์ ( งานค้าง 06/11/62 )
ชื่ออาจารย์ : ณรงค์ฤทธิ์
ตำแหน่ง : นักเรียน
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2562,09:10  อ่าน 4 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกหัด 11.1
ชื่ออาจารย์ : สุรางคนาง
ตำแหน่ง : นักเรียน
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,11:53  อ่าน 11 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกหัด 11.1
ชื่ออาจารย์ : สุรางคนาง
ตำแหน่ง : นักเรียน
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,11:52  อ่าน 14 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกหัดหน้า2
ชื่ออาจารย์ : คุณาธิป งามพัด
ตำแหน่ง : นักเรียน
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,11:37  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกหัด. 11.1. สูตรโครงสร้างแบบย่อ
ชื่ออาจารย์ : อภิลักษณ์
ตำแหน่ง : นักเรียน
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,11:33  อ่าน 3 ครั้ง
รายละเอียด..