ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : โครงการจัดซื้อสนามหญ้าเทียม เพิ่มเติมแผนพัฒนา 64
ชื่ออาจารย์ : นายนิธิศ กิจขุนทด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2564,16:12  อ่าน 47 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการจัดซื้อสนามวอลเล่ย์บอลเพิ่มเติมแผนพัฒนา 64
ชื่ออาจารย์ : นายนิธิศ กิจขุนทด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2564,16:11  อ่าน 30 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นายนิธิศ กิจขุนทด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2564,16:05  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นายอนุรุท พรมมี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2564,17:38  อ่าน 40 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานโครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์
ชื่ออาจารย์ : นายอนุรุท พรมมี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2564,17:37  อ่าน 34 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบทบทวน O-NET กัมมัตภาพรังสี
ชื่ออาจารย์ : นายอนุรุท พรมมี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2564,13:33  อ่าน 61 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบ ม.4/2 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ชื่ออาจารย์ : นายอนุรุท พรมมี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2564,10:25  อ่าน 48 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบปริมาณสารสัมพันธ์ 2
ชื่ออาจารย์ : นายอนุรุท พรมมี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2564,08:31  อ่าน 47 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบ ม.4/1 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ : นายอนุรุท พรมมี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2564,12:47  อ่าน 84 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบ ม.5/1 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ : นายอนุรุท พรมมี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2564,05:44  อ่าน 61 ครั้ง
รายละเอียด..