ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผังโรงเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสมฤทัย พุทธมนต์สิงห์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2563,16:19  อ่าน 14 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : มาตรฐานสถานศึกษา รร 63
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสมฤทัย พุทธมนต์สิงห์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2563,16:17  อ่าน 11 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำเสนอกีฬา วอลเล่ย์บอล
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสมฤทัย พุทธมนต์สิงห์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2563,16:14  อ่าน 6 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา-นำเสนอ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสมฤทัย พุทธมนต์สิงห์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2563,16:12  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การดำเนินงานกิจกรรมโภชนาการ 13072020
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสมฤทัย พุทธมนต์สิงห์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2563,16:10  อ่าน 6 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสมฤทัย พุทธมนต์สิงห์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2563,16:09  อ่าน 3 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : part 1.2
ชื่ออาจารย์ : นางแก้วตา โคตรงาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2563,11:57  อ่าน 39 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ห้องเรียนออนไลน์ วิทยาศาสตร์ ป.3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุธิสา มณีวงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2563,13:16  อ่าน 63 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ห้องเรียนออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 หน่วยที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาววารี พิพิธพงศ์พัฒน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2563,10:00  อ่าน 59 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ห้องเรียนออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาววารี พิพิธพงศ์พัฒน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2563,09:57  อ่าน 57 ครั้ง
รายละเอียด..