ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : โครงการละเล่นพื้นบ้านไทย2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเดือนเพ็ญ ศรีวงษ์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2563,14:26  อ่าน 2 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการปลูกพืชผักสวนครัวปี2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเดือนเพ็ญ ศรีวงษ์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2563,13:58  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : id แพลน ครูปีใหม่ 62
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเดือนเพ็ญ ศรีวงษ์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2563,12:59  อ่าน 6 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สรุปโครงการการละเล่นพื้นบ้านไทย 62
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเดือนเพ็ญ ศรีวงษ์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2563,12:58  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แชมป์ วอล่ย์บอล ระดับประเทศ ปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นายวิไล พลเสนา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2563,11:22  อ่าน 13 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สรุปการแข่งขันกีฬานักเรียนอปท.2562 ระยองเกมส์
ชื่ออาจารย์ : นายนิธิศ กิจขุนทด
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2562,13:57  อ่าน 22 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการโรงเรียนทวิศึกษา : โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ชื่ออาจารย์ : นายจิรยุทธ์ หล่อยดา
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2562,15:35  อ่าน 14 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา (ค่าสนับสนุนโรงเรียนทวิศึกษา):โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ชื่ออาจารย์ : นายจิรยุทธ์ หล่อยดา
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2562,15:29  อ่าน 15 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการพัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วม : โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ชื่ออาจารย์ : นายอนุรุท พรมมี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2562,13:21  อ่าน 14 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์โรงเรียน : โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ชื่ออาจารย์ : นายอนุรุท พรมมี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2562,07:50  อ่าน 33 ครั้ง
รายละเอียด..